Thermische camera’s

Alle objecten met een temperatuur boven het absolute nulpunt geven thermische straling af. Deze straling, die onzichtbaar is voor het menselijk oog, kan gedetecteerd worden door een thermische sensor. Dit geeft unieke mogelijkheden voor inbraak- en branddetectie.

Thermische camera
Thermische camera’s geven een beeld weer op basis van temperatuurverschillen. Deze camera’s zijn uitermate geschikt voor het detecteren van bewegende personen en voertuigen. In tegenstelling tot normale camera’s zijn thermische camera’s nauwelijks gevoelig voor weersomstandigheden zoals regen, sneeuw en mist. Omdat ze niet afhankelijk zijn van licht, is het beeld overdag en ‘s nachts gelijk. Met geavanceerde analysesoftware in de camera kan onderscheid gemaakt worden tussen personen en voertuigen. Door de camera op locatie te kalibreren ‘weet’ deze de grootte van objecten. Zo kunnen nodeloze alarmen tot een minimum worden beperkt.

Thermometrische camera
Thermometrische camera’s bieden dezelfde mogelijkheden als de thermische camera. Echter zijn deze camera’s in staat om nauwkeurig (+/- 2°C) temperaturen te meten tussen -20° en 550°C. Bij het bereiken van een instelbare temperatuur zal de camera een melding genereren. Er kunnen meerdere punten of vlakken in het beeld worden gedefinieerd. Voor ieder punt of vlak kan Thermische en thermometrische camera’s een grenswaarde voor de temperatuur worden ingesteld. Boven (of onder) deze grens zal de camera een melding geven.

Toepassingsgebieden
Thermische camera’s zijn bij uitstek geschikt voor het detecteren van indringers op buitenterreinen.
Het detectiebereik per camera is groot en de trefzekerheid hoog.
Thermometrische camera’s kunnen overal worden ingezet voor vroegtijdige branddetectie waar traditionele systemen niet mogelijk zijn. Hierbij valt te denken aan het bewaken van machines, elektrische installaties, grote hoeveelheden organisch materiaal of afval (broei) of in vervuilde omgevingen (stof).

Toezichtcentrale
Door de camera’s te koppelen aan een toezichtcentrale kunnen objecten 24/7 worden bewaakt. Zodra
de camera een melding genereert, vindt er onmiddellijk visuele controle plaats door een operator.
Afhankelijk van zijn bevindingen kan passende actie worden ondernomen. Dit levert kostbare tijdwinst op waarbij in veel gevallen ernstige schade kan worden voorkomen.