Toezichtcentrale

 

Dat camerasystemen een grote preventieve werking hebben is inmiddels voldoende bewezen. Maar wat als er desondanks toch wat gebeurd? Dan kunt u morgen in kraakheldere beelden bekijken wat er heeft plaatsgevonden. Misschien dat daders daardoor gepakt kunnen worden, maar voor u betekent het dat de schade er is.

Door beelden beschikbaar te maken voor een toezichtcentrale, kan er al op het moment dat er zich onraad voordoet worden ingegrepen. Onze oplossing voor terreinbeveiliging maakt hier bijvoorbeeld dankbaar gebruik van. Maar ook een eenvoudige koppeling met uw inbraaksysteem of overval alarm zorgt ervoor dat er onmiddellijk meegekeken kan worden. In het geval van het overvalalarm staat u er niet meer alleen voor. De toezichtcentrale kan de Politie van de juiste informatie voorzien en u op een zo veilig mogelijke manier uit de situatie bevrijden.